دختران آسمان

خدایا به امید خودت نه بنده های بی خودت

دوستای مجازی من

 

اسمش را میگذاریم دوست مجازی.....اما آنسو

 

یک آدم حقیقی نشسته که خصوصیاتش را نمیتواند مخفی کند

 

وقتی دلتنگی ها وآشفتگی هایش

 

را مینویسد..وقت میگذارد برایم وقت میگذارم برایش....

 

نگرانش میشوم دلتنگش میشوم

 

حقیقی ست...!

 

هرچند کنارهم نباشیم هرچند صدای هم را نشنیده باشیــــم

 

من برایش سلامتی وشادکامی ارزو دارم هرکجا که باشد..

 

اینم پست ثابت من

 

 

ازهمین جا اعلام میکنم همه دوستایی که باهاشون

اشنا شودمو دوس دارم

 

 

اگه یه روز نبینمتون غصه میخورم... دلم تنگ  میشه براتون

 امیدوارم همیشه موفق باشین

 

 

[ دو شنبه 20 بهمن 1398برچسب:دوستان مجازی, ] [ 1:47 ] [ ஐმɾმցօlஐ ] [ ]